เลือกใช้ Influencer อย่างไรให้ปัง!! เลือกใช้ Influencer อย่างไรให้ปัง!! การทำการตลาดออนไลน์ หรือการทำธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รับรู้ว่ามีสินค้าเราอยู่ ซึ่งการสร้างการับรู..